ผู้เข้าเยี่ยมชม

We have 2 guests online
บริษัท เวอร์คอน จำกัด (Vercon Company Limited)


Contact      

"10th Years Vercon Anniversary" 

 

"Vercon 10 ปี แห่งความภาคภูมิใจ ในการให้บริการ จากใจของเรา"

 

Vercon  เริ่มก่อตั้งและดำเนินกิจการเมื่อปี  พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006)    โดยทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ตรงด้านไฟฟ้า มากว่า 10 ปี     เริ่มต้นเราดำเนินธุรกิจ ด้านการจัดจำหน่าย และ ให้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า  และ  ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่เราถนัดเป็นหลัก       ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย ได้ผ่านการเลือกสรรแล้วว่า เป็นผลิตภัณฑ์ชั้นนำ และ เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก  อทิเช่น   ระบบ Lighting Control System  (ยี่ห้อ Bticino / Legrand) ,  ระบบ Dimming System (ยี่ห้อ Bticino) ,  ระบบ Home Automation System  (ยี่ห้อ Bticino) ,  ระบบ Guest Room Control  หรือ RCU  (ยี่ห้อ Intronics)   และ  ระบบ Lightning Protection System  (ยี่ห้อ Liva และ ยี่ห้อ Ionise)  เป็นต้น


ทั้งนี้เรายังมีทีมวิศวกร สำหรับคอยให้คำแนะนำ ในการออกแบบเบื้องต้น (Pre-Design) , การทดสอบหลอด LED สำหรับการหรี่ไฟ และ การปรับแสง , การจัดฝึกอบรมนอกสถานที่ (Training Course)    และ   บริการดูแลบำรุงรักษาหลังการขายแบบรายปี  (Preventive Maintenance)      

 

ผลิตภัณฑ์  (Product)  :

วันนี้เราเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่า (Change for The Better)                   

  

                                                               

           


                       


                                                

  ประสบการณ์ (Experience)


จากประสบการณ์ที่ยาวนานสำหรับงานด้านนี้   ทำให้เรารู้ถึงปัญหาอย่างแท้จริง เราจึงมีความพร้อมในการให้บริการก่อน และ หลังการขาย อีกทั้งความรวดเร็วในการเสนอราคา และยังคอยให้คำแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในกลุ่มสินค้าที่เราดูแลอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Hardware , Software หรือ การเอาไปประยุกต์ใช้ ในงานต่างๆ  


โดยปัจจุบันมีโครงการมากกว่า 500 โครงการ (ทั้งส่วนงานราชการ  หรือ  ส่วนงานเอกชน) ที่มอบความไว้วางใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจากเรา


     

   

      


 

  รู้จักรักษาธรรมชาติ   รู้จักการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า   เพื่อโลกของเรา