ผู้เข้าเยี่ยมชม

We have 2 guests online
Products & Service


   

ผลิตภัณฑ์ที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายมีดังนี้  :

(Authorized Product Distributor)           


ระบบควบคุมการเปิด-ปิดแสงสว่างอัตโนมัติ  (Lighting Control System)


  ยี่ห้อ        :    Bticino

  ประเทศ   :    Italy
 

     

ระบบควบคุมแสงการหรี่ไฟแสงสว่าง  (Dimming Control System)


  ยี่ห้อ        :    Dynalite

  ประเทศ   :    Australia

              

 


ระบบควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน (Home Automation System)

  ยี่ห้อ        :    Bticino

  ประเทศ   :    Italy


    


ระบบควบคุมการเข้า-ออกประตูอัตโนมัติ  (Access Control System)


ยี่ห้อ        :    Johnson Controls

ประเทศ    :    USA

  


   

  รักษ์ธรรมชาติ   ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า   เพื่อโลกของเรา